PROFESIONALNI UPRAVNIK

Profesionalni upravnik Vam je dostupan 00-24h jer su Vaši problemi naša briga.

Uvođenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, uspostavlja se red u stambenim zgradama koji ima za cilj unapređenje kvaliteta života stanara i podizanje vrednosti nekretnine.

Angažovanjem našeg profesionalnog upravnika, koji je licenciran u Privrednoj komori Srbije, rešavate sve probleme i obaveze koje se tiču organizacije poslova, popravki i aktivnosti unutar stambene zajednice. Profesionalnom upravniku prepustićete sve administrativne, finansijske i tehničke poslove, a mi Vam garantujemo punu posvećenost, pristupačnost i profesionalnost.

Profesionalni upravnik Vam je dostupan 00-24h jer su Vaši problemi naša briga.

Home Service Vam predstavlja samo neke od poslova koje sa sigurnošću možete poveriti našem profesionalnom upravniku:

-prijava stambene zajednice u Registar

-organizovanje Skupštine stambene zajednice, kao i rukovođenje radom stambene zajednice

-predlaganje plana održavanja zgrade, kao i staranje o sprovođenju godišnjeg plana 

-zapisivanje primedbi i predloga stanara, kao i izvršavanje odluka Skupštine 

-rukovođenje budžetom stambene zajednice uz saglasnost  Skupštine stanara

-podnošenje izveštaja o svom radu kao i finansijskih izveštaja

-zastupanje stambene zajednice prema trećim licima, po potrebi angažovanje advokatskih usluga

-obavljanje administrativnih dužnosti, otvaranje računa, izrada pečata

-prikupljanje novca za tekuće i investiciono održavanje zgrade, personalizovane uplatnice

-pribavljanje ponuda izvođača radova

-hitne intervencije 24/7

Home Service kao organizator profesionalnog upravljanja ima izuzetno visoke standarde, stoga naši profesionalni upravnici su stručni, ljubazni i konstruktivni sa jasnim zadacima, a to su zadovoljenje potreba stanara i funkcionalnost stambene zajednice,  kao i poboljšanje izgleda vaše zgrade iznutra i spolja.

Kontaktirajte nas:

office@homeservice.rs

063/455514   063/7741496

Započni ćaskanje
😀 HOME SERVICE
Home Service Beograd
Zdravo, želite li da koristite naše usluge?
Ostavite poruku i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.